Wykonawstwo i remonty obiektów budowlanych

Nasz firma wykonuje obiekty budowlane od podstaw oraz:

  • naprawy,
  • odbudowy,
  • wzmocnienia,
  • przebudowy,
  • renowacje,
  • remonty,
  • odnawianie,
  • konserwacje,
  • dokumentację techniczną,
  • inwentaryzację powykonawczą.

we wszelkiego rodzaju budowlach i obiektach budowlanych, w tym zabytkowych.

Galeria