Helikopter nad Zamkiem w Rabsztynie

W czasie prac związanych z rewaloryzacją ruin Zamku Górnego w Rabsztynie powstała konieczność montażu konstrukcji stalowej spiralnych schodów prowadzących na najwyżej położony punkt widokowy.

Zabudowywany element konstrukcji stalowej waży 900 kg i ma wysokość 13,5 metra. Bardzo skomplikowany montaż, wymagający osadzenia konstrukcji w gnieździe z tolerancją 6 mm został wykonany z zastosowaniem helikoptera.

Galeria