Udostępnianie obiektów podziemnych do celów turystycznych

Teren Polski cechuje duże nagromadzenie obiektów związanych z górnictwem i wojną. Nic dziwnego zatem, że powstaje u nas coraz więcej podziemnych tras turystycznych, zarówno tych pochodzenia antropogenicznego, jak i naturalnego. Jest to bardzo popularna oferta dla turystów, ponieważ zwykle umożliwia zwiedzanie przez cały rok, niezależnie od pogody. Dla inwestora wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością związaną z koniecznością zabezpieczenia wyrobisk czy jaskini. Modeli zabezpieczeń jest wiele: od typowej obudowy górniczej, poprzez kotwienie i kasztowanie, do tworzenia zbrojonych betonowych konstrukcji. Nasza firma od 1982 roku specjalizuje się właśnie w udostępnianiu i zabezpieczaniu wszelkich podziemnych obiektów, w tym zabytkowych.

Bardzo istotnym aspektem w administrowaniu podziemnymi trasami turystycznymi jest kontrola nad stanem technicznym obiektu. Polskie przepisy nakładają na administratora obiektu obowiązek badania deformacji górotworu wszystkich obiektów turystycznych zlokalizowanych w zlikwidowanych zakładach górniczych, nie chodzi natomiast o udostępniane turystom piwnice, korytarze, bunkry, jaskinie itd. Coraz więcej zarzadców obiektów decyduje się jednak na prowadzenie monitoringu geodezyjnego i geotechnicznego oraz związanymi z tym ekspertyzami dotyczącymi bezpieczeństwa obiektu.

Nasza firma oferuje specjalistyczne usługi w zakresie udostępniania podziemi do celów turystycznych oraz ich utrzymania we właściwym stanie. Uczestniczymy w podobnych zagadnieniach od poszukiwań obiektów metodami nieinwazyjnymi (geofizyka) i inwazyjnymi (odwierty, wziernikowanie, prace ziemne), poprzez projekty i koncepcje udostępnienia i zabezpieczenia po oddanie obiektu z wymaganymi atestami. W dalszym okresie obsługę oferuje dział geodezji i fotogrametrii, który specjalizuje się w prowadzeniu kontroli wszelkich obiektów podziemnych w zakresie deformacji górotworu i rzeźby terenu. Polecamy również skaning laserowy, który spełnia podwójną rolę: pomiaru deformacji i wizualizacji skutecznie przyciągającej turystów.

Galeria