O Firmie

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC to firma inżynieryjna zajmująca się realizacją robót inwestycyjnych  i remontowych w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, zabytkowych oraz podziemnych. Zakres naszej działalności obejmuje również wspomaganie projektowania budowlanego.

Historia

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC" powstał w 1982 roku. W pierwszym etapie działalności do roku 1986 zajmowaliśmy się przede wszystkim wykonawstwem w zakresie robót antykorozyjnych, rozbiórkowo-wyburzeniowych i montażowych. Począwszy od 1986 roku rozpoczyna działalność Oddział Robót Górniczych a konsekwencją tego jest uzyskanie niebawem statusu zakładu górniczego. W tym okresie rozszerzono wachlarz wykonywanych robót o specjalistyczne roboty górnicze takie jak wzmocnienia górotworu technikami kotwienia i iniekcyjnymi, uszczelnienia górotworu i ujęcia wycieków. W roku 1991 rozszerzamy działalność o roboty uszczelnieniowe i izolacyjne z zastosowaniem membran oraz różnych metod powłokowych. Rozpoczynamy zarazem kompleksową realizację robót poczynając od koncepcji i projektu aż do realizacji.

ZRGiW AMC to dzisiaj specjalistyczna firma oferująca szeroki wachlarz usług specjalistycznych, dysponująca najnowocześniejszym wyposażeniem i niezwykle doświadczoną kadrą.