Górnicze roboty specjalistyczne

W zakresie robót górniczych specjalizujemy się w wykonawstwie:

  • robót kotwiowych
  • robót iniekcyjnych
  • wykonawstwie przestrzennych obudów drewnianych
  • uszczelnienie szybów oraz ujęcię wycieków
  • wykonawstwo rurociągów w szybach i wyrobiskach poziomych
  • remonty i budowa zbiorników i przepompowni podziemnych
  • hydroizolacja obudów szybowych
  • wykonanie robót montażowych uzbrojenia szybu
  • przebudowy w szybach i szybikach
  • kontrola stanu geotechnicznego wyrobisk podziemnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót