Geodezja górnicza

Praca w branży górniczej to dla nas szczególna przyjemność. Chętnie podejmujemy wyzwania pomiaru obiektów trudno dostępnych oraz skomplikowanych obiektów. Doświadczony zespół inżynierów współpracuje z uprawnionymi specjalistami i kadrą naukową Akademii Górniczo-Hutniczej – zarówno w zakresie geodezji górniczej i ochrony terenu górniczego, jak i budowlanym oraz konstrukcyjnym. Wspiera nas doświadczenie w pracach z technikami alpinistycznymi oraz w wykorzystaniu technik pomiaru zdalnego i telemetrycznego.

Inwentaryzacja zespołu wyciągowego

Szyb wraz z wieżą szybową i maszyną wyciągową to serce i płuca podziemnego zakładu górniczego. Infrastruktura szybowa zapewnia dopływ świeżego powietrza i odprowadzanie zużytego oraz zapewnia możliwość ruchu załogi i maszyn oraz urobku. Polskie przepisy bardzo precyzyjnie określają częstotliwość wykonywania kontroli wychylenia wież szybowych, kontrolę geometrii maszyny wyciągowej i kół linowych oraz inwentaryzację szybów wraz z ich wyposażeniem. Wiele zakładów decyduje się na skrócenie okresów obserwacji tych najważniejszych obiektów, mając świadomość jakie koszty mogłyby ponieść w przypadku awarii krytycznych.

ZRGiW AMC przy współpracy z uprawnionymi osobami, rzeczoznawcami oraz naukowcami z AGH oferuje wykonanie kompleksowej usługi inwentaryzacji zespołu wyciągowego. W zakresie naszych prac znajdą Państwo inwentaryzację szybu z jego wyposażeniem, wychylenie wieży szybowej oraz weryfikację kątów tarcia lin czy pochylenia wałów kół wyciągowych oraz maszyny wyciągowej. Badamy również wpływ zmiany dynamiczne położenia wieży szybowej podczas pracy maszyny oraz zakres drgań wieży podczas pracy. Drugim zagadnieniem jest badanie szybów i szybików, w tym tych trudno dostępnych i wymagających technik linowych. Doświadczenie pozwala nam na wykonanie analizy od prostoliniowości prowadników i luzów prowadniczych do pełnej inwentaryzacji uzbrojenia szybu wraz z jego trójwymiarowym modelem.

Wynikowa dokumentacja każdego opracowania zależy od potrzeb zleceniodawcy: od operatu z wykresami i wnioskami, przez chmurę punktów do modelu BIM. Pomiar może zostać wykonany w układzie lokalnym obiektu, zakładu lub globalnym – w nawiązaniu do istniejącej osnowy lub pomiaru wykonanego technologią GNSS.

   

MDPA Mines de Potasse d’Alsace, inwentaryzacja wież szybowych i maszyn wyciągowych szybów Joseph i Else

Pomiar sieci obserwacyjnych i osnów - geodezja górnicza

AMC ZRGiW oferuje możliwość wykonania analiz deformacji sieci i linii obserwacyjnych na terenach górniczych oraz analiz dokładnościowych osnów – zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Do badania stałości osnów oraz deformacji terenu górniczego wykorzystujemy technologię statyczną GNSS, precyzyjny pomiar odkształceń realizowany jest 2-sekundowym tachimetrem, a pomiar osiadań – niwelatorem precyzyjnym.

Pomiary podziemne dotyczące badania deformacji górotworu lub zbicia wyrobisk mogą zostać poszerzone o wykonanie azymutów giroskopowych. Wykorzystanie precyzyjnych pionowników laserowych w szybach umożliwia nam również wykonanie zagadnienia nawiązania sytuacyjnego podziemnych wyrobisk.

 

Pionowanie laserowe w szybie                                           Pomiar sieci obserwacyjnej

Inwentaryzacje przedprojektowe oraz dokumentacja i inwentaryzacja obiektów

Precyzyjny pomiar chodników, komór wielkogabarytowych, podszybi czy szybów i szybików jest niezwykle ważny w kontekście realizowanych prac remontowych i zabezpieczających. Zespół AMC będąc wykonawcą dziesiątek podobnych inwestycji ma szczególne doświadczenie w tym zagadnieniu. Stąd świadomość jak istotne jest szczegółowe określenie przestrzeni, co rzutuje na ilość wykorzystywanego materiału, iniektu czy zbrojenia, a przede wszystkim na szybkość i cenę realizacji zadania. Brak precyzji może powodować wzrost kosztów po stronie inwestora, konieczność rozszerzania projektu oraz problemy techniczne.

Oferujemy wykonanie inwentaryzacji każdego typu obiektów podziemnych i naziemnych przy wykorzystaniu najnowszych technik geodezyjnych. Dzięki wykorzystaniu technik laserowych nawet najbardziej niedostępne obszary mogą zostać precyzyjnie pomierzone i wykazane w przedmiarze robót. Możliwa jest również dalsza współpraca z zespołem projektowym oraz fizyczne wykonawstwo inwestycji.

   

KS Wieliczka, inwentaryzacja pustek poeksploatacyjnych, prowadzenie ciągu poligonowego

Obsługa kopalń odkrywkowych oraz pomiary objętościowe hałd i zwałowisk

Wielkopowierzchniowe obiekty naziemne, często trudno dostępne lub trudne do pomiaru metodami klasycznymi, inwentaryzuje się aktualnie za pomocą metod fotogrametrycznych z Bezzałogowych Statków Latających. Dzięki wykorzystaniu drona z wysokorozdzielczym aparatem i profesjonalnego oprogramowania, proces fotogrametryczny jest niezwykle wydajny. Nalot bezzałogowym dronem jest bezpieczny i wykonywany zdalnie, misja może być wykonywana do 5 km od operatora z podglądem widoku kamery w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pomiar nie wymaga ani wejścia operatora na teren niebezpieczny, ani wstrzymania prac w wyrobisku. Pozwala ponadto na pomiar obszarów niedostępnych, np. skarp, osuwisk, terenów podmokłych czy hałd.

Pomiar wykonywany jest przy wsparciu technologii satelitarnych GNSS oraz tachimetrycznych, dzięki czemu powstała chmura punktów oddaje rzeźbę terenu z dokładnością pojedynczych centymetrów, a objętości czy przekroje obliczane są z błędem na poziomie do 3%.

Współpraca z naszymi partnerami umożliwia również pomiar obiektów podwodnych z wykorzystaniem łodzi (załogowych i bezzałogowych) z wykorzystaniem sonarów.

 

 

Park Zakrzówek, Kraków, pomiar skarp i model 3D   Rezerwat Przyrody Kadzielnia, Kielce, nalot dronem i model 3D

Monitoring ciągły i strukturalny kopalń podziemnych

Istotnym trendem w monitoringu obiektów szczególnie zagrożonych jest monitoring ciągły i strukturalny. Montaż czujników pochylenia, zmian długości czy naprężeń w trudno dostępnych strefach lub tych wymagających częstego okresowego monitoringu, pozwala na obserwację zjawiska i analizy deformacji. Doświadczenie w pracy na wysokościach oraz branży górniczej umożliwia montaż czujników praktycznie w każdym miejscu kopalni. Prowadzimy monitoring ciągły w szybach, komorach wysokich i na wieżach szybowych. Zachęcamy do konsultacji problemów i projektów monitoringu.

 

KS Wieliczka, okresowe i ciągłe systemy monitoringu w komorach wysokich i szybie

Udostępnianie podziemi do celów turystycznych

Nieczynne i zabytkowe kopalnie, a także podziemia o charakterze militarnym i zabytkowym, stały się w ostatnich latach bardzo popularnymi atrakcjami turystycznymi. Również ich użytkowanie regulowane jest przez Ustawę Prawo Geologiczne i Górnicze. Podlegają przecież takim samym jak kopalnie ruchom górotworu, zagrożeniom wodnym i gazowym, konieczności wentylacji i organizacji dróg ewakuacyjnych. Zarówno te istniejące, jak i planowane, powinny więc poddać się dokładnej rewizji swoich procedur, w tym inwentaryzacji i mapowaniu. AMC dzięki zdobytemu w wielu podobnych obiektach doświadczeniu, może przejść z inwestorem cały proces od inwentaryzacji i projektu, przez zabezpieczenie do udostępnienia obiektu.

Inwentaryzacja podziemnych obiektów metodą skaningu laserowego robi wrażenie na odwiedzających. Turysta mogący zobaczyć w trójwymiarowej przestrzeni obiekt, już w domu czuje się zachęcony do odwiedzenia muzeum.

 

Jaskinia Nietoperzowa, Jerzmanowice, skanowanie laserowe muzeum oraz inwentaryzacja odkrywanych korytarzy

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych i bezpłatnych konsultacji

Precyzyjne instrumenty pomiarowe oraz doświadczenie zespołu współpracującego z naukowcami AGH w Krakowie gwarantuje wysoką precyzję i prawidłowość wykonania pomiarów. Wspomaga nas również sieć kontaktów wśród mierniczych górniczych oraz geodetów inżynieryjnych realizujących ciekawe zagadnienia w Polsce i za granicą. Dzięki temu podejmujemy nawet najbardziej złożone tematy i staramy się je wdrożyć w Państwa Zakładach.

Zachęcamy do kontaktu: dr inż. Mateusz Jabłoński, e-mail: mjablonski@amc.net.pl, +48 691 601 962

Galeria