GENERALNE WYKONAWSTWO

Rewaloryzacja obiektów zabytkowych. Specjalistyczne roboty inżynieryjne, górnicze.

Twierdza Srebrna Góra - renowacja zabytkowych murów i budowa trasy turystycznej

Rewitalizacja zamku w Rabsztynie niedalego Olkusza

Prace górnicze - rewaloryzacja zabytkowych obiektów podziemnych

/

O firmie

AMC - budownictwo inżynieryjne, hydrotechniczne  i roboty geotechniczne

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC" powstał w 1982 roku. W pierwszym etapie działalności do roku 1986 zajmowaliśmy się przede wszystkim wykonawstwem w zakresie robót antykorozyjnych, rozbiórkowo-wyburzeniowych i montażowych. Nieustanny rozwój firmy, która na rynku budowlanym obecna jest od ponad 35 lat, zaowocował szerokim zakresem usług i wykonywanych przez nas robót budowlanych. Naszą specjalnością jest kompleksowe budownictwo inżynieryjne, w szczególności roboty budowlane wodne i podziemne. Wykonujemy ekspertyzy obiektów budowlanych, pozwalające ocenić stan techniczny budynku lub konstrukcji, wykonujemy hydroizolacje na wiele dostępnych sposobów, kotwienie, iniekcje budowlane oraz inne roboty inżynieryjne, takie jak: wzmacnianie konstrukcji budowlanych, skanowanie laserowe budynków czy naprawa konstrukcji żelbetowych.

Więcej

Budownictwo ogólne

Od wielu lat prowadzimy roboty specjalistyczne dla wszystkich sektorów przemysłu i budownictwa w zakresie izolacji fundamentów i dachów, zbiorników ziemnych, stalowych i żelbetowych,...

Budownictwo podziemne

W ofercie firmy budowlanej AMC znajduje się szeroki zakres robót budowlanych, obejmujący również roboty w zakresie budownictwa podziemnego, takie jak obudowa wyrobisk górniczych czy...

Budownictwo przemysłowe

W referencjach firmy można znaleźć szereg zleceń dla zakładów przemysłowych w sektorach wydobywczym, chemicznym, paliwowo-energetycznym i metalurgicznym. Wykonywaliśmy kompleksowe...

Budownictwo inżynieryjne

Profesjonalne roboty inżynieryjne, wykonywane przez firmę AMC, to gwarancja solidności, niskich cen oraz najwyższych standardów w zakresie budownictwa inżynieryjnego. W ofercie firmy...

Budownictwo zabytkowe

Od ponad dwudziestu lat prowadzimy prace zabezpieczające, rewaloryzacyjne i udostępniające w obiektach zabytkowych specjalizujemy się w zabezpieczeniach i udostępnianiu dla ruchu...

Wspomaganie projektowania

W zakresie działalności firmy znajduje się sporządzanie ekspertyz, dokumentacji i inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz podziemnych. Wykonujemy ekspertyzy w zakresie oceny stanu...

"NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ JEST KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE"