Ocena stanu technicznego i monitoring geotechniczny konstrukcji

Obiekty budowlane obejmujące m.in.: fabryki, zakłady produkcyjne, trwałe instalacje przesyłowe, hale magazynowe czy też podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze, należą do szeroko rozumianego budownictwa przemysłowego. Niezależnie od rodzaju obiektu i konstrukcji, jego codzienne funkcjonowanie obarczone jest oddziaływaniem negatywnych czynników gruntowych danej lokalizacji oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego to w kompetencji właściciela bądź uprawnionego dysponenta jest utrzymanie obiektu w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. A zatem, biorąc pod uwagę nie tylko ten aspekt, ale także bezpieczeństwo pracowników, warto korzystać z systematycznych kontroli w zakresie oceny stanu technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych (kamery inspekcyjne, skanowanie laserowe 3D budynków). Dobrym uzupełnieniem będzie również monitoring – poprzez specjalistyczne systemy sensoryczne dostosowane do określonych wymagań charakterystycznych np. dla budownictwa inżynieryjnego (infrastruktura przemysłowa, komunikacyjna, hydrotechniczna itp.).

Oceny stanu technicznego konstrukcji

Kryteria w zakresie bezpieczeństwa użytkowania istniejących obiektów budowlanych wręcz wymuszają konieczność oceny ich stanu technicznego. Jako doświadczona firma, wykorzystująca m.in. kamery inspekcyjne, czy też skanowanie laserowe 3D i zaawansowane techniki geodezyjne, wykonujemy specjalistyczne ekspertyzy techniczne dotyczące:

  • obiektów budownictwa przemysłowego,
  • konstrukcji i obiektów budownictwa inżynieryjnego,
  • różnorodnych obiektów podziemnych wraz z infrastrukturą,
  • budownictwa ogólnego, a także zabytkowego,
  • urządzeń wyciągowych podziemnych zakładów górniczych,
  • szybów i szybików,
  • wyrobisk górniczych i wielkogabarytowych hal podziemnych.

Zapewniamy rzetelną oraz kompleksową ocenę stanu technicznego, nawet najbardziej złożonych technologicznie obiektów. Co więcej, realizujemy ekspertyzy czy monitoring etapów prowadzonych robót inżynieryjnych związanych np. z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, drogową, kolejową.

Monitoring geotechniczny obiektów budowlanych

Wszelkie obiekty wielkopowierzchniowe, w tym hale produkcyjne, centra logistyczne, a także infrastruktura komunikacyjna w postaci mostów, wiaduktów, czy estakad, dysponują różnorodnymi konstrukcjami, od których zależy przede wszystkim bezpieczeństwo ich użytkowników. Dla potrzeb ustawicznego monitoringu wykorzystujemy dedykowany system sensoryczny polegający na rozmieszczeniu w newralgicznych punktach specjalnych czujników, których zadaniem jest przesył danych do centralnej jednostki. Poprzez analizę archiwizowanych informacji o pracy konstrukcji system powiadamia o ewentualnych zagrożeniach. Korzystanie z monitoringu umożliwia w szybkim czasie zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych eliminujących powstałe na skutek czynników zewnętrznych uszkodzenia w istniejących już obiektach.

Galeria