Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC to firma inżynieryjna zajmująca się realizacją robót inwestycyjnych i remontowych w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, zabytkowych oraz podziemnych. Zakres naszej działalności obejmuje również wspomaganie projektowania budowlanego.

Zakres robót

Kompleksowe wykonawstwo i remonty obiektów budowlanych, roboty inwestycyjne oraz remontowe.
• Podziemne trasy turystyczne.
• Wykonawstwo obiektów hydrotechnicznych, MEW.
• Składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych.
• Wzmacnianie oraz uszczelnianie, hydroizolacje podłoża budowlanego pod istniejącymi i planowanymi obiektami z zastosowaniem różnych metod.
• Uszczelnianie, izolacje konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem różnych technik.
• Odwadnianie i izolacja budowli i obiektów przemysłowych.
Stabilizacja skarp, osuwisk i ścian skalnych.
• Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe z zastosowaniem technik klasycznych oraz materiałów bezwybuchowych.
• Górnicze roboty zabezpieczające budowle i obiekty przemysłowe oraz wyrobiska podziemne i odkrywkowe.
• Wykonawstwo nowoczesnych pokryć dachowych.
Projektowanie
• Inwentaryzacja obiektów z zastosowaniem skanowania laserowego 3D.