Oferta

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC to firma inżynieryjna zajmująca się realizacją robót inwestycyjnych i remontowych w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, zabytkowych oraz podziemnych. Zakres naszej działalności obejmuje również wspomaganie projektowania budowlanego.

Zakres robót:

Kompleksowe wykonawstwo i remonty obiektów budowlanych, roboty inwestycyjne oraz remontowe,
• Podziemne trasy turystyczne,
• Wykonawstwo obiektów hydrotechnicznych, MEW,
• Składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych,
• Wzmacnianie oraz uszczelnianie, hydroizolacje podłoża budowlanego pod istniejącymi i planowanymi obiektami z zastosowaniem różnych metod,
• Uszczelnianie, izolacje konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem różnych technik,
• Odwadnianie i izolacja budowli i obiektów przemysłowych,
• Stabilizacja skarp, osuwisk i ścian skalnych,
• Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe z zastosowaniem technik klasycznych oraz materiałów bezwybuchowych,
• Górnicze roboty zabezpieczające budowle i obiekty przemysłowe oraz wyrobiska podziemne i odkrywkowe,
• Wykonawstwo nowoczesnych pokryć dachowych,
• Projektowanie,
• Inwentaryzacja obiektów z zastosowaniem skanowania laserowego 3D,
• Geodezja górnicza,
• Fotogrametria.