Mirsk - trasa turystyczna w Kopalni Św. Jan

Udostępnienie dla ruchu turystycznego Kopalni Św. Jan w Krobicy koło Mirska.

  • roboty górnicze
  • kotwienie
  • iniekcje
  • infrakstruktura powierzchniowa
  • ścieżka turystyczna łącząca pozostałe obiekty podziemne objęte pracami

Galeria