POIR - dotacje na kapitał obrotowy

Nasza firma realizowała projekt pt. Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy ANDRZEJ CISZEWSKI ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCHI
WYSOKOŚCIOWYCH "AMC" w ramach programu POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Nr projektu: POIR.03.04.00-12-0374/20-00
Czas trwania: 01.07.2020 - 30.09.2020

Wartość projektu: 239 723,31 zł

 

Galeria