Pomierzymy Bochnię

Na zlecenie Kopalni Soli Bochnia w najbliższych miesiącach firma AMC Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych przeprowadzi pomiar sieci niwelacyjnej obejmującej swoim zasięgiem Bochnię i Łapczycę.

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie inwentaryzacja sieci oraz odtworzenie zniszczonych znaków pomiarowych. Następnie zespół przystąpi do wykonania niwelacji precyzyjnej, by finalnie przeliczyć wartości osiadań reperów w odniesieniu do poprzednich serii pomiarowych. Niniejsze zadanie wynika z obowiązku prowadzenia przez Kopalnię pomiarów osiadań w obszarze swoich wpływów. 

Galeria