postępy prac w Twierdzy Srebrna Góra

Od ponad roku tworzymy hotel i restaurację w starych kazamatach.

Po usunięciu ton gruzu (pod nadzorem archeologa) wykonaliśmy wykopy pod instalacje, a następnie wylewki i stropy dla górnego piętra. Powstają bardzo klimatyczne pomieszczenia hostelowe i restauracyjne. 

Największym wyzwaniem jest zabudowa stropu nad kieszenią, którą zabezpieczamy jako trwałą ruinę. Obiad w takich okolicznościach będzie niezapomnianym wspomnieniem. 

Najlepszym przewodnikiem po naszej budowie jest Kierownik ds. remontowo-konserwatorskich, Grzegorz Basiński -> LINK (materiał z 28 października 2022 roku, oficjalny kanał YT Twierdza Srebrna Góra)

Remont realizowany jest w ramach projektu "Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra".

Galeria