Projekt RIESE: skanowanie laserowe podziemi kompleksów Włodarz i Gontowa

Od 2015 roku w kolejnych wyprawach dokumentacyjnych studentom i opiekunom z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH udało się przeprowadzić pełną inwentaryzację Kompleksu Riese. Projekt realizowali dr hab inż. Wojciech Jaśkowski, prof. AGH, dr hab inż. Tomasz Lipecki, dr inż. Mateusz Jabłoński (aktualnie kierownik naszego działu geodezji i fotogrametrii), mgr inż. Agnieszka Ochałek oraz wielu studentów dołączających do poszczególnych obozów. Pomysłodawcą i opiekunem wszystkich wyjazdów był płk Jerzy Cera - autor wielu książek i map dotyczących Gór Sowich, zawodowy żołnierz i badacz tajemnic Riese.

Grupa wykonała skanowanie laserowe blisko 10 km bieżących sztolni i obiekty naziemne im towarzyszące, tj. kompleksy: Osówka, Rzeczka, Włodarz, Jugowice, Soboń, Gontowa i podziemia Zamku Książ. Dzięki zastosowaniu pomiarów satelitarnych GNSS i powiązaniu ich pomiarami tachimetrycznymi ze skaningiem laserowym, otrzymano chmury punktów usytuowane we wspólnym układzie globalnym. Umożliwiło to weryfikację wzajemnego usytuowania kompleksów, a tym samym wielu tez towarzyszących tym tajemniczym obiektom. Obliczenie kubatur i powierzchni, wykonanie przekrojów i połączenie ich z pomiarami geofizycznymi pozwoliło na odpowiedzi na kolejne pytania. Do analiz wykorzystano również archiwalne i nowożytne zdjęcia lotnicze (ze zbiorów płk Jerzego Cery) oraz dane Lidar (skaning lotniczy), które pozwoliły z kolei na analizy zmian zalesienia i zabudowy terenu ponad i wokół sztolni.

Podczas ostatniego obozu studenckiego (29.06-01.07.2020) AMC ZRGiW wspólnie z wymienionymi przedstawicielami WGGiIŚ AGH oraz płk Jerzym Cerą i doktorem ppłk Aleksandrem Żelazko wykonała skanowanie laserowe i pomiary geodezyjne w kompleksach Włodarz i Gontowa. Skanowanie laserowe odbywało się naszym skanerem Faro Focus 3D, a dzięki uprzejmości firmy TPI mieliśmy wspólną możliwość testowania możliwości i działania w warunkach górniczych skanera mobilnego 3D ZEB-HORIZON.

Następnym etapem projektu jest uporządkowanie danych i stworzenie platformy prezentującej swoistą mapę 3D całego kompleksu Riese.

Relacje o naszej wyprawie można przeczytać również tutaj:

 

Galeria