Rewaloryzacja kwartału królewskiego na rynku w Olkuszu

Firma ZRGIW AMC prowadzi od 2018 roku rewaloryzację budynku dawnego starostwa miasta Olkusz jako generalny wykonawca. Budynek stanął w miejscu dawnej mennicy królewskiej z XVI wieku.

Prace obejmują kompleksową rewaloryzację budynku  w zakresie wszystkich branż. Podziemia znajdujące się pod budynkiem oraz dziedzińcem zostały oczyszczone i poddane kompleksowej rewaloryzacji.  Zakres robót obejmuje również rewaloryzację baszty stanowiącej część dawnych murów.
Planowany termin zakończenia robót - jesień 2020. Po ich zakończeniu budynek będzie pełnił funkcje użytkowe.

 

Galeria