Rozpoczęliśmy zabezpieczenie komory Seeling w Kopalni Soli Wieliczka

Rozpoczęliśmy realizację zadania pt. „Zabezpieczenie komory Seeling na mpoz. Kazanów Kopalni Soli Wieliczka”. To piękna komora, która wymaga pilnego zabepzieczenia i jest warta zachowania.

Zadanie będzie realizowane w 3 etapach (informacja ogólnodostępna z platformy przetargowej):

Etap I – obejmujący zabezpieczenie północno-wschodniej części komory Seeling na mpoz. Kazanów,
Etap II – obejmujący roboty górnicze w południowo-wschodniej części komory Seeling:
a) zabudowę kasztu ażurowego pełniącego funkcję tamy iniekcyjnej,
b) przybierkę stropu na przedłużeniu filara wschodniego do poprzeczni Seeling,
c) transport i lokowanie urobku, zalegającego w rejonie zachodniego ociosu komory,
d) wykonanie zabezpieczenia stropu w rejonie ociosu południowego komory obudową kotwową z kotew kompozytowych o długości 10,0m zabudowanych w siatce 1,0x1,0 m,
Etap III - obejmujący roboty górnicze w podłużni Kazanów oraz przebudowę skrzyżowania.

Realizacja potrwa 12 miesięcy.

Galeria