Skończony remont szybu Daniłowicz w Kopalni Soli Wieliczka

Po blisko roku prac zakończyliśmy prace remontowe w szybie Daniłowicz! Poprzedni remont wykonano w 1989 roku, więc ten aktualny był konieczny. Sam szyb powstał w 1635 roku, stanowiąc filar ówczesnej działalności kopalni. Od końca XVIII wieku oprócz urobku szybem podróżowały coraz większe grupy turystów przyjeżdżających do Wieliczki z całego świata.

Od października 2021 roku do sierpnia 2022 roku trwał remont odcinka szybu Daniłowicz od zrębu do I poziomu (ok. 35 metrów). Wymieniona na tym odcinku została obudowa drewniana oraz zabudowa przedziału schodowego. Najważniejsze były jednak prace hydroizolacyjne w szybie, bo to dzięki nim szyb jest chroniony przed napływem wód powierzchniowych oraz czwartorzędowych. 

Efekt prac możecie Państwo sami ocenić, ponieważ właśnie przez szyb Daniłowicz prowadzi zejście na trasę turystyczną w Kopalni Soli Wieliczka.

Galeria