Szkolimy w AMC

Od początku istnienia firma AMC ZRGiW ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi. Posiłkujemy się projektami naukowców, wykonujemy dla nich prace badawcze i pomocnicze, a także wspomagamy proces nauczania.

Od 2020 roku (ten rok będzie czwartym) przyjmujemy studentów w ramach wakacyjnych staży organizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II POWR", tzw. POWER. W ciągu 3 edycji staży przyjęliśmy 11 studentek i studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, którzy mieli okazję uczestniczyć w realizacjach geodezyjnych naszej firmy. W tym roku do ich grona dołączy dwóch kolejnych studentów.

Równolegle uczestniczymy w procesie szkolenia studentów od strony praktycznej. Zapraszamy studentów na nasze realizacje omawiając z nimi szczegółowo procesy budowlane i techniczne. Współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie prowadzenia Geodezji Górniczej, Geodezyjnej Obsługi Kopalń Odkrywkowych, Telemetrycznych Metod Pomiarowych i Technologii Rekultywacji.

W przedszkolach, gdzie uczą się nasze dzieci, organizujemy dostosowane do wieku i możliwości opowiadania o zwyczajach górniczych, zwykle w okolicach Barbórki.

Galeria