Twierdza Srebrna Góra

Prowadzimy prace rewaloryzacyjne w Twierdzy Srebrna Góra.

Zakres robót obejmuje m. in.:

  • naprawa elementów murowych
  • remont kanałów odwadniających
  • prace izolacyjne
  • adaptacja części pomieszczeń Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno-ekspozycyjnych

 

Galeria