Wznawiamy prace na Zamku w Olsztynie k. Częstochowy

Wznawiamy prace zabezpieczające w obrębie Zamku Dolnego i Budynkach Bramnych wraz z fosą. Rozpoczynamy od prac archeologicznych.

Po pracach badawczych planujemy ziemne prace niwelacyjne, a następnie zabudowę ciągów pieszych i pomostów widokowych w konstrukcji stalowej ponad zabytkowymi reliktami.

Końcem maja rozpoczniemy natomiast rekonstrukcję deptakowego koła wodnego w obrębie Baszty Studziennej wraz z odtworzeniem transportu wody.

Galeria