Fotogrametria z drona - nalot fotogrametryczny, inspekcje, geodezja

Fotogrametria to silnie rozwijająca się branża, w ostatnich latach głównie dzięki zastosowaniu do filmowania i wykonywania zdjęć dronów, skanerów laserowych i technik satelitarnych. Niewielki dron z możliwością lotu do kilku kilometrów od operatora oraz systemem RTK pozwala na bezpieczne wykonanie najtrudniejszych zadań bez wprowadzania operatorów i mierniczych w niebezpieczny teren.

Współpraca doświadczonych operatorów dronów z uprawnieniami do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami z mierniczymi górniczymi i geodetami oraz grafikiem daje szerokie pole do współpracy.

Geodezja

Zastosowanie dronów do potrzeb geodezji przemysłowej i górniczej jest w wielu przypadkach coraz bardziej oczywiste i ekonomiczne.
Oferujemy wielkopowierzchniowe naloty nad rurociągami, drogami czy składowiskami odpadów i zwałowiskami. Ich głównym celem jest wykonywanie MDCP, odbiorów inwestycji, zobrazowań czy zestawień objętości i obliczania bilansów mas ziemnych.
Postępującym trendem jest również kompleksowa obsługa kopalń odkrywkowych oraz ocena deformacji terenów górniczych. Dzięki pracy zdalnej i planowaniu nalotów pomiary nie wymagają zatrzymania pracy oraz pomiar najtrudniej dostępnych obszarów kopalń.

 

Inspekcja miejsc trudno dostępnych - fotogrametria lotnicza

Obiekty podlegające wpływom wynikającym z eksploatacji górniczej, ruchów tektonicznych czy nierównomiernego nasłonecznienia lub przemrażania, mogą wymagać okresowej inspekcji, w tym miejsc trudno dostępnych. Podczas gdy techniki alpinistyczne wymagają angażowania człowieka oraz specjalistycznych zabezpieczeń, w wielu przypadkach możliwe jest wykorzystanie drona. Dzięki czujnikom zbliżenia możliwe jest nawet latanie w obiektach zamkniętych, w tym podziemnych! Od teraz obserwacja trendu rozszerzania lub zaciskania rys i szczelin czy innych wrażliwych miejsc może być dużo łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Dla inspekcji szybów górniczych bez wyposażenia proponujemy wykorzystanie systemu wizyjnego opartego na kamerach 360°.

 


KS Wieliczka, okresowe i ciągłe systemy monitoringu w komorach wysokich i szybie

Skaning naziemny i lotniczy - fotogrametria z drona

Planowanie inwestycji i kosztorysów inwestorskich oraz wspomaganie projektowania wymaga precyzyjnego przygotowania map i modeli 3D. Fotogrametria lotnicza wykonywana z drona jest często tylko częścią pomiarów. Uzupełniamy je skaningiem naziemnym (TLS) wykonywanym skanerem FARO Focus 3D lub skanerami dalekiego zasięgu oraz skaningiem lotniczym (LiDAR). Pomiary lotnicze z drona możemy precyzyjnie przeskalować i nawiązać do ciągu pomiarowego geodezyjnego, których współrzędne określamy w zależności od potrzeb w układzie lokalnym jak i globalnym.

Projekt poprzedzony odpowiednim przygotowaniem może oszczędzić wiele czasu oraz zapobiec nieprzewidzianym kosztom – często bez wychodzenia z biura.

 


Chmura punktów ze skaningu lotniczego (LiDAR) i pomiar uzupełniający z drona

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych i bezpłatnych konsultacji

Wykorzystanie bezzałogowych statków latających w połączeniu z profesjonalnymi pomiarami geodezyjnymi może dać precyzyjny model terenu z błędem wyznaczenia punktu na poziomie 2-3 cm oraz obliczenia powierzchni/objętości na poziomie do 3% dokładności. Kadra AMC pracująca od lat w przemyśle i projektach naukowych jest otwarta na najbardziej skomplikowane i złożone zagadnienia. Wobec rozwoju technologii ogranicza nas chyba tylko wyobraźnia.

Wspomaga nas również sieć kontaktów wśród mierniczych górniczych oraz geodetów inżynieryjnych realizujących ciekawe zagadnienia w Polsce i za granicą.

Galeria