Groty Nagórzyckie - Tomaszów Mazowiecki - Realizacja

Nasza firma prowadziła roboty przy budowie trasy turystycznej w Grotach Nagórzyckich koło Tomaszowa Mazowieckiego. Prace obejmowały następujący zakres:

  • Budowa szybu żelbetowego pełniącego funkcję klatki schodowej, będącej wyjściem ewakuacyjnym, zabudowanego w zapadlisku na powierzchni terenu ponad wyrobiskami podziemnymi.
  • Przybierki spągu i stropu pod kątem uzyskania gabarytów umożliwiających zwiedzanie. Wzmocnienie filarów eksploatacyjnych filarami żelbetowymi w obudowie drewnianej. Wykonanie drewnianej obudowy ochronnej na całej długości trasy turystycznej. Wykonanie portali wejściowych i konstrukcji budynku nadszybia.
  • Wykonanie instalacji oświetleniowej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej i oddymiającej wraz z zabudową czujników kontrolno-pomiarowych.
  • Inwentaryzacja stanu wyrobisk podziemnych przed i po udostępnieniu do ruchu turystycznego za pomocą skanowania laserowego 3D.

Turystyczna Trasa Podziemna  "Groty Nagórzyckie" została udostępniona zwiedzającym w dniu 2 lutego 2012 roku.
Animację skanu 3D Grot Nagórzyckich można oglądnąć pod adresem: Animacja 3D

Galeria