Hotel w Twierdzy Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra została wzniesiona w latach 1765-1777 jako zabezpieczenie militarne Śląska zdobytego przez Prusy w 1740 roku. Jako obiekt warowny Twierdza funkcjonowała do 1867 roku. Przez kolejne 100 lat twierdza była wykorzystywana jako poligon doświadczalny do prób artylerii i materiałów wybuchowych, nieremontowany obiekt turystyczny i obóz jeniecki w czasie II wojny światowej. Od 1974 roku obiekt funkcjonuje jako muzeum, a od 2004 roku jest pomnikiem historii. W 2023 roku zgłoszenie kandydatury Twierdzy na listę informacyjną UNESCO przeszło weryfikację ekspercką i otrzymało pozytywną rekomendację

Od 2007 roku w różnych zakresach w remontach Twierdzy srebrnogórskiej bierze udział firma AMC Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych.

Największy zakres remontu nasza firma rozpoczęła we wrześniu 2021 roku, kiedy rozpoczęto ukończony oficjalnie w listopadzie 2023 roku remont północno-zachodniej części kazamatów Donjonu. W tym obszarze w wyniku remontu powstał hotel dla ponad 100 gości, sala konferencyjna oraz restauracja.

Zakres prac:

- odgruzowanie kazamat,
- odtworzenie zniszczonych ścian, filarów i stropów - ceglanych i kamiennych
- zabezpieczenie stateczności obiektu,
- izolacja korony Donjonu (nad hotelem),
- wykonanie pełnego zakresu instalacji wewnątrz kazamat,
- izolacje podłóg, wylewki,
- budowa stropów i klatek schodowych,
- zabudowa stolarki drzwiowej i okiennej oraz przegród konstrukcyjnych,
- hydrofobizacja i zabezpieczenie ścian twierdzy,
- rekonstrukcja murów,
- remont dziedzińca (instalacje, powierzchnia),
- zabudowa szklanej konstrukcji tzw. "kieszeni" - dawnej restauracji,
- zabudowa zautomatyzowanej instalacji fotowoltaiki, klimatyzacji oraz stacji pomp ciepła,
- wyposażenie kuchni, sali konferencyjnej, części wspólnych hotelu i pokoi,
- uzyskanie zgód na użytkowanie, odbiorów w PINB.

Relacja z otwarcia hotelu została opublikowana na stronie Gazety Wrocławskiej

Galeria