Inwentaryzacja geotechniczna skarp stwarzających zagrożenie dla osiedla

Deweloperzy sięgają po coraz cięższe do zabudowy mieszkaniowej obszary. Widać to szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. W Krakowie, ze względu na jego budowę geologiczną, zdarzają się przypadki zabudowy osiedli mieszkaniowych w starych kamieniołomach. Tak właśnie trafiliśmy na ul. Wielicką.

Dwa budynki oraz plac zabaw na osiedlu znajdują się bezpośrednio u podnóża skarp kamieniołomu. Zagrożeni czują się szczególnie mieszkańcy jednego z budynków, których ogródki oddzielone są zaledwie niską siatką ogrodową od prawie 30-metrowej ściany.

Na wiosnę 2022 roku wykonaliśmy inwentaryzację fragmentu terenu skarp stanowiących zagrożenie opadem i obsunięciem skał.  W ramach niniejszego zadania dla wskazanego w zamówieniu terenu wykonano następujące czynności:

  • nalot fotogrametryczny dronem z oznaczeniem fotopunktów metodą GNSS;
  • skanowanie naziemne skarp z dachów budynków i przyziemia skarp,
  • dokumentacja zdjęciowa i badanie makroskopowe skał (lokalizacja osłabień struktury, laminacja, strefy uskokowe, kierunki i przebiegi spływu wód opadowych).

Dane pomiarowe zostały uzupełnione o dostępne w portalach branżowych (geodezyjnych, geologicznych oraz budowlanych) informacje mogące mieć wpływ na geotechniczne bezpieczeństwo osiedla. Do danych pomiarowych dołączono dane z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR). Wszystkie dane zostały zintegrowane do wspólnego układu, dając komplementarny obraz przestrzenny skał i osiedla (Numeryczny Model Terenu dla skał i Numeryczny Model Pokrycia Terenu dla infrastruktury mieszkaniowej i zagospodarowania terenu).

W wyniku inwentaryzacji określono stopnie zagrożenia w wyszczególnionych strefach i przedstawiono rozwiązania zabezpieczeń z kosztorysem inwestorskim.

Jeżeli Twój obiekt znajduje się w zagrożeniu z dowolnych geotechnicznych przyczyn, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy bezpłatną konsultację.

Galeria