Inwentaryzacja studni na Zamku w Janowcu k/Kazimierza Dolnego

Zakończyliśmy prace związane z inwentaryzacją studni oraz kaplicy umiejscowionej na dziedzińcu Zamku w Janowcu, oddziału Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. 

W ramach niniejszego zadania dla wskazanego w zamówieniu terenu wykonano następujące czynności:

  • Skanowanie laserowe pozostałości kaplicy w rejonie studni
  • Zabudowa konstrukcji do zabezpieczenia grupy badawczej i umożliwienia wyciągania urobku oraz opuszczania aparatury
  • Zabudowa systemu wentylacji
  • Demontaż i odstawa starych zabezpieczeń znajdujących się w studni, a zagrażająca grupie badawczej
  • Przejazd systemem monitoringu wizyjnego z oświetleniem i kamerą 360ᵒ
  • Skanowanie laserowe studni do aktualnej głębokości

Do prac inwentaryzacyjnych kaplicy, będących jednocześnie przygotowaniem planu działania dla celu inwentaryzacji studni, przystąpiono w sierpniu 2022 roku. Pozyskano chmurę punktów reprezentującą wlot studni, kaplicę oraz dziedzińce zamku i jego wewnętrzne mury. Pozwoliło to przewidzieć zakres prac koniecznych do bezpiecznego wykonania inwentaryzacji samej studni i przygotować ofertę dla Zleceniodawcy.

Do prac inwentaryzacyjnych studni przystąpiono w październiku 2022 roku. Prace rozpoczęto od przygotowania placu badań, uzbrojenia zabezpieczeń wysokościowych i wyciągarki. Do zabezpieczeń prac wysokościowych wykorzystano trójnóg ratowniczy i sprzęt wysokościowy oraz liny alpinistyczne. W celu stabilizacji trójnogu do istniejącej betonowej cembrowiny oraz do stalowych klap studni zakotwiono przygotowane szyny. Do żelbetowej ławy łączącej wejście do kaplicy zakotwiono wyciągarkę, która umożliwiła wyciąganie demontowanych starych zabezpieczeń (drewnianego pomostu w stanie rozkładu oraz jego elementów zalegających na stalowym pomoście, lin stalowych oraz bloczków, osłony drabiny technicznej oraz poręczy pomostu stalowego) oraz opuszczanie narzędzi i aparatury badawczej. Dla stabilności i bezpieczeństwa pracy stalowy pomost usytuowany na głębokości 13 metrów pod poziomem gruntu (-13m ppg) zakotwiono do żelbetowego ociosu.

Następnego dnia zakres prac umożliwił wykonanie pierwszego zakresu zasadniczych badań, czyli przejazd systemu wizyjnego z zintegrowanym oświetleniem i kamerą 360ᵒ. Umożliwiło to zaprezentowanie detali każdego odcinka studni. Stabilne filmowanie zrealizowano dzięki odpionowaniu dwóch pionów od zrębu studni do jej aktualnego dna, ich naprężeniu i opuszczaniu przypiętego do nich systemu wizyjnego. Dla zachowania skali opracowania w świetle studni zamarkowano punkty pomiarowe w postaci szachownic oraz przymiar liniowy. Kolejnego dnia wykonano skaning laserowy (naziemny) w studni wykorzystując jako punkty łączne kule oraz tarcze.

Zadanie było wspaniałą przygodą i wymagało sporo pracy, jednak efekt badań był wart wysiłku. W efekcie uzyskano metryczną chmurę punktów całej kaplicy, zamku i studni. Wykonano wiele badań geometrycznych dotyczących głębokości, skręcenia, kubatury i układu wewnętrznego wdzierek występujących w studni. Do analiz geometrycznych związanych z potencjalną głębokością studni z portalu geoportal.gov.pl (Geoportal Infrastruktury Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii) pozyskano lotniczy skaning laserowy [LiDAR], który został zintegrowany do wspólnego układu z danymi pomiarowymi. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest połączenie poziomu posadowienia zamku i głębokości studni np. z poziomem Wisły oraz rynku Janowca.

Liczymy na to, że wyniki i forma przeprowadzonych badań pomogą zdobyć finansowanie na działania ratujące obiektu. Zachęcamy do wizyt w Zamku w Janowcu.

Galeria