Jaskina Nietoperzowa - skanowanie 3D, pomiary geodezyjne

Zespół geodedów z AMC i AGH wraz ze speleologami z Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego prowadził w 2019 i 2020 roku inwentaryzację Jaskini Nietoperzowej.

Zespół geodezyjny wykonał skanowanie laserowe 3D Jaskini Nietoperzowej. Wykonano skan kolorowy przestrzeni podziemnej, co wymagało zastosowania oświetlaczy dla każdego punktu pomiarowego. Skaning 3D w kolorze nie jest wykonywany standardowo w miejscach, gdzie nie ma zewnętrznych źródeł światła, a ta technika pozwoliła na uzyskanie danych pomiarowych o zdecydowanie wyższej jakości.

Przed otworem jaskini zostały zastabilizowane dwa punkty geodezyjne, ich współrzędne wyznaczono metodą RTN GNSS. Poprowadzono geodezyjny ciąg poligonowy od nich, poprzez punkty przy otworach Jaskini Nietoperzowej i sąsiedniej Jaskini Zygmunta oraz do końca Jaskini Nietoperzowej. Dzięki temu możliwe było dowiązanie skanu 3D do globalnego układu współrzędnych. Wyznaczono również metodami geodezyjnymi współrzędne punktów wykorzystywanych przez speleologów do sporządzania planów jaskini, co umożliwia ponowny pomiar w dowolnym miejscu jaskini – do celów inwentaryzacji dalszej eksploracji lub zmian w morfologii górotworu. Sama chmura punktów uzyskana podczas skanowania 3D może służyć do określania deformacji górotworu, konwergencji czy postepowania erozji. Może również zostać wykorzystana do dokumentacji archeologicznej lub technicznej w przypadku planowania remontów czy inwestycji.

Jaskinia Nietoperzowa udostępniona jest turystycznie, możliwe jest zwiedzanie jej z przewodnikiem od 1 kwietnia do 11 listopada.

 

Galeria