Jaskinia Głęboka - trasa turystyczna

Nasza firma prowadziła roboty przy udostępnieniu Jaskini Głębokiej, znajdującej się niedaleko Podlesic na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Prace obejmowały stabilizację górotworu oraz wykonanie trasy turystycznej.

Wykonane zostało również skanowanie laserowe 3D jaskini.

Strona internetowa trasy turystycznej: Jaskinia głęboka

Galeria