Kadzielnia, Kielce - udostępnienie jaskiń

W 2017 roku w Geoparku Kadzielnia w Kielcach firma AMC wykonała prace obejmujące udostępnienie dla ruchu turystycznego połączonych jaskiń Prochownia i Szczelina oraz zabezpieczenie ścian skalnych w rejonie otworów jaskiń.

Zakres robót wykonanych przez AMC:

  • kotwienie bloków skalnych w jaskiniach
  • kotwienie ścian kamieniołomu
  • zabudowa siatki stalowej zabezpieczającej na ścianach kamieniołomu
  • iniekcje szczelin w jaskiniach
  • wykonanie drenażu w jaskiniach
  • wykonanie oświetlenia trasy turystycznej w jaskiniach
  • zabudowa zabezpieczenia otworów jaskiń
  • wykonanie mikropali

Galeria