Kadzielnia, Kielce - wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej

Firma AMC jako wykonawca generalny zrealizowała prace w Geoparku Kadzielnia Kielce pt. "Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielni a w Kielcach" w latach 2017-2019.

Zakres robót wykonanych przez AMC:

 • zebezpieczenie osuwiska,
 • kotwienie,
 • siatkowanie,
 • zabudowa gabionów.
 • roboty ziemne,
 • wykonanie mikropali,
 • budowa ścieżki turystycznej,
 • budowa estakady żelbetowej,
 • budowa muru oporowego,
 • budowa ogrodzeń,
 • budowa punktów widokowych.

W ramach dokumentacji powykonawczej przeprowadzono naloty dronem w celu sporządzenia modelu fotogrametrycznego oraz wykonano pomiary geodezyjne.

Galeria