Kamieniołom komorowy w Bochotnicy

Nieopodal Kazimierza Dolnego, w miejscowości Bochotnica, znajduje się kamieniołom komorowy opoki kredowej.

Nasza firma przeprowadziła zabezpieczenie ściany czołowej kamieniołomu obejmujące również wykonanie zamknięcia otworów wlotowych. Kamieniołom stanowi ostoję nietoperzy, największą w tej części Polski. Zamknięcie otworów ma na celu ochronę populacji nietoperzy.

Obiekt jest objęty również ochroną w formie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej.

Zakres robót:

  • wykonanie projektu planowanych robót,
  • zabezpieczenie ściany czołowej kamieniołomu (kotwienie, iniekcja),
  • zabezpieczenie stropów w części wstępnej kamieniołomu,
  • wykonanie krat i drzwi we wlotach sztolni umożliwiających swobodne przemieszczanie się nietoperzy,
  • zabiegi pielęgnacyjne mające na celu ochronę roślinności kserotermicznej.

Galeria