Klasztor Sióstr Św. Dominika w Ołpinach

W okresie od maja 2021 do kwietnia 2023 roku firma ZRGiW AMC prowadziła w trybie zaprojektuj-wybuduj jako Generalny Wykonawca prace budowlano-renowacyjne zabudowań poklasztornych zlokalizowanych w Ołpinach, obiektu objętego ochroną konserwatorską.

Realizacja przedsięwzięcia obejmowała przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, otrzymanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od właściwych organów oraz wykonanie robót wraz z pełnym wyposażeniem i wykończeniem oraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W budynku powstał Dom dla Seniorów i Seniorek z salą rehabilitacyjną, salą spotkań i przestrzenią przeznaczoną na cele kulturalne.

Zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe:
  • rozbiórka istniejącego pełnego ogrodzenia terenu od strony południowej i wschodniej
  • rozbiórka budynku gospodarczego
  • rozbiórka stropu ceglanego na ruszcie z belek drewnianych
  • rozbiórka i wykonanie przebić ścian wewnętrznych
 • roboty konstrukcyjne i stan surowy zamknięty:
  • wykonanie nowego stropu w technologii WPS na belkach stalowych HEA, HEB i IPE
  • wykonanie schodów żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz
  • wykonanie wzmocnienia istniejących fundamentów
  • wykonanie nowych posadzek cementowych poddasza, parteru oraz piwnic budynku
  • naprawa i wzmocnienie istniejącej więźby dachowej budynku oraz kaplicy
  • wykonanie nowego poszycia dachu z blachy na rąbek stojący wykonywany ręcznie na budowie
  • wykonanie nowych ścian wewnętrznych oraz przebić w konstrukcjach żelbetowych, kamiennych i ceglanych
 • roboty izolacyjne:
  • osuszenie najbardziej zawilgoconych stref na obiekcie, usunięcie elementów zniszczonych na skutek zalegającej wody, pleśni i wilgoci
  • wykonanie pakietu izolacji pionowej i poziomej, zabezpieczającej obiekt przed wtórnym dostaniem się destrukcyjnej wody wewnątrz budynku; na pakiet złożyły się:
   • wykonanie odsadzki i obniżenie zalegających warstw ziemi w pobliżu ścian obiektu
   • drenaż opaskowy wokół budynku
   • hydroizolacja fundamentów
   • montaż systemu Aquapol
   • naprawa i uzupełnienie istniejącej izolacji poziomej
  • izolacja przeciwwilgociowa posadzek poddasza, parteru i piwnic
  • termoizolacja w technologii Multipor
  • termoizolacja posadzek poddasza, parteru i piwnic
 • roboty renowacyjne:
  • renowacja zabytkowych elementów kaplicy: elementy więźby dachowej - krzyże, wieżyczka, prace renowacyjne wewnątrz związane z odświeżeniem posadzki, ścian i przejść oraz malunków postaci świętych
  • renowacja i restauracja istniejących pieców kaflowych
  • renowacja cokołu kamiennego budynku oraz kaplicy
  • renowacja ogrodzenia obiektu oraz fundamentu kamiennego od strony południowej i zachodniej
  • renowacja istniejącej stolarki okiennej
 • roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu:
  • sucha zabudowa
  • roboty fliziarskie (ściany, podłoga)
  • montaż posadzek z paneli drewnianych
  • tynkowanie
  • malowanie
  • sufity podwieszanie modułowe
  • wyposażenie pomieszczeń w meble, gabloty podświetlane, rolety, projektory, rzutniki
  • wyposażenie sali rehabilitacyjnej
  • wyposażenie pracowni kulinarnej w instalacje i urządzenia do użytku gastronomicznego
  • wyposażenie i dostosowanie komunikacji obiektu dla osób niepełnosprawnych: punkty informacyjne, tablice tyflograficzne, pasy ostrzegawcze, oznakowania na pochwytach
  • montaż balustrad i pochwytów, wykonanie schodów z kraty wema
  • zaprojektowanie, wykonanie i montaż witraży w kaplicy
  • dostawa i montaż stolarki drzwiowej
 • zagospodarowanie terenu:
  • wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej z dostosowaniem dojazdu i dojścia dla osób niepełnosprawnych, wykonanie ciągów pieszych, wykonanie wjazdu na teren obiektu
  • naprawa i wzmocnienie ogrodzenia od strony północnej i wschodniej
  • wykonanie nowego ogrodzenia w formie ażurowej z przęseł metalowych o słupkach ceglanych z cegły rozbiórkowej
  • wykonanie odwodnienia terenu
  • zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń: kwiaty, krzewy, drzewa, wraz z założeniem trawnika
 • instalacje elektryczne:
  • systemy instalacji silnoprądowej i słaboprądowej
  • systemy instalacji ewakuacyjno-awaryjnej, systemu pożarowego
  • instalacje dostosowujące obiekt dla osób niepełnosprawnych: instalacja przyzywowa, pętla indukcyjna dla osób niesłyszących/niedosłyszących
  • instalacje iluminacji obiektu oraz oświetlenia terenu
  • instalacja piorunochronna
 • instalacje sanitarne:
  • instalacja wodno-kanalizacyjna
  • instalacja hydrantowa
  • biały montaż, w tym z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych
  • systemy instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji budynku
  • systemy instalacji grzewczej budynku oraz kaplicy
  • wewnętrzna instalacja gazu
  • nowe przyłącze wody
  • wykonanie studzienek

Pod koniec XIX wieku do Ołpin sprowadziły się zakonnice ze zgromadzenia św. Dominika. Dla mieszkańców całej okolicy była to szansa na lepsze życie. Siostry znały się na podstawach medycyny, więc opiekowały się chorymi i starszymi ludźmi. Ponadto od 1902 roku rozwijały lokalną edukację: najpierw prowadząc szkołę męską, a następnie mieszkaną. Z czasem powstała ochronka, czyli przedszkole. Klasztor przestał funkcjonować w 2011 roku, od tego czasu pozostaje niezamieszkany. Więcej informacji na temat klasztoru można przeczytać tutaj.

Galeria