Kopalnia Wapienia w Nielepicach - zabezpieczenie geotechniczne

Firma ZRGIW AMC w okresie od września do listopada 2020 roku wykonała projekt i realizację zabezpieczeń kamieniołomu w ramach likwidacji Kopalni Wapienia "Nielepice" należącej do Kopalni Wapienia "Czatkowice" (Grupa TAURON).

W ramach zadania nasza firma opracowała projekt techniczny zabezpieczeń wykonany przy użyciu trójwymiarowym modelu, stworzonego na podstawie nalotu fotogrametrycznego. Obliczone zostały powierzchnie i przybliżone masy skał w przewidzianych do zabezpieczenia i objętych projektem pięciu strefach. Do realizacji zostały zastosowane najwyższej jakości materiały do zabezpieczeń geotechnicznych, między innymi geosiatki firmy Geobrugg.  

Prace obejmowały między innymi kotwienie oraz montaż kurtyn siatkowych, realizowanych z zastosowaniem technik alpinistycznych.

Po zakończeniu prac zabezpieczających została opracowana dokumentacja powykonawcza.

 

Galeria