Mirsk - trasa turystyczna w Kopalni Św. Jan - Realizacja

Firma AMC wykonała udostępnienie dla ruchu turystycznego Kopalni Św. Jan w Krobicy koło Mirska.

Zakres robót wykonanych przez AMC ZRGiW (2011-2012):

  •     roboty górnicze
  •     kotwienie
  •     iniekcje
  •     infrakstruktura powierzchniowa
  •     ścieżka turystyczna łącząca pozostałe obiekty podziemne objęte pracami

Zapraszamy do zwiedzania kopalni św. Jan w Krobicy.

Galeria