Pomiary geodezyjne wież i maszyn wyciągowych

W grudniu 2019 roku łączony zespół AMC i AGH wykonał specjalistyczne pomiary geodezyjne w postaci inwentaryzacji wychylenia wież szybowych od pionu oraz zachowania warunków geometrycznych pomiędzy maszyną wyciagową i wieżą wraz z poziomością osi wałów. Wykonane realizacje:

  • MDPA Mines de Potasse d’Alsace (Francja): inwentaryzacja wież szybowych i maszyn wyciągowych szybów Joseph i Else
  • KWK Makoszowy (SRK), Zabrze: inwentaryzacja wieży szybowej i masznyny wyciągowej szybu I

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego działu geodezyjnego.

Galeria