Pomiary wieży szybowej i szybu Campi w Kopalni Soli Bochnia

W listopadzie 2021 roku wykonaliśmy zadanie pt. „Pomiar kontrolny geometrii obudowy szybu Campi i elementów jego zbrojenia oraz prostoliniowości torów prowadzenia naczyń, odstępów ruchowych i wychylenia wieży szybowej” dla Kopalni Soli Bochnia.

Do pomiaru geometrii szybu i wieży wykorzystano:

• dwa pionowniki laserowe LL-93L
• Tachimetr Trimble C3 2’’
• Skaner Laserowy FARO Focus 3D
• Skaner Z+F Imager 5010c
• laser ręczny DISTO (x2)
• taśma stalowa, tarcze odczytowe, tarcze celownicze Z+F, sfery pomiarowe FARO
Szyb „Campi” K.S. Bochnia jest szybem przeznaczonym do jazdy ludzi i transportu materiałów. Posiada w części południowej przedział naczyniowy, który udostępnia trzy poziomy kopalniane. Ma ogólną głębokość 341,86m.
 

Galeria