prace scalające mur kamienny przyczółków mostowych w Katowicach

Firma AMC wykonała prace scalające mur kamienny przyczółków mostowych poprzez iniekcję niskociśnieniową (64 szt. otworów iniekcyjnych długości 5m) wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji wykonawczej” w ramach kontraktu: „Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach”. 

Dzięki zastosowaniu własnej technologii tłoczenia w 2 tygodnie uzyskano znaczący wzrost nośności mostu, a dobór materiałów zapewnił niską nasiąkliwość betonu.

Galeria