Projekty krat zabezpieczających zimowiska nietoperzy dla RDOŚ Wrocław

W październiku 2020 roku AMC wykonało skaning laserowy 9 wlotów jaskiń i sztolni w Masywie Śnieżnika, Gór Kamiennych i Pogórza Kaczawskiego. Powstałe chmury punktów wykorzystaliśmy następnie do zaprojektowania krat zabezpieczających schronienia zimowe dla nietoperzy. Niestety, pomimo apeli, turyści odwiedzają masowo obiekty, w których hibernują nietoperze. Kraty mają zapobiec odwiedzaniu tych miejsc w okresie od listopada do kwietnia.

Inwentaryzowane obiekty są zróżnicowane pod wieloma kątami: wśród nich znalazły się sztolnie oraz jaskinie, uczęszczane w zróżnicowany sposób. Część z obiektów wymaga dodatkowego zabezpieczenia górniczego, które zapobiegnie awariom krytycznym w postaci odpadnięcia stropu i zasypania otworu wlotowego. Obiekty są rozmieszczone zasadniczo w czterech obszarach: w Górach Bialskich i Grupie Snieżnika (Sztolnie nr 7, 12, 17 i 27 w Kletnie i nad Janową Górą), w Złotym Stoku (Sztolnia w Kamieniołomie) oraz w Rejonie Gór i Pogórza Kaczawskiego (Jaskinia Imieninowa i Nowa) i Gór Kamiennych (Sztolnia Rycerska).

Opracowanie zostało podparte dogłębną analizą obowiązujących aktów prawnych, sprofilowane pod kątem potrzeb danego obiektu oraz analizą obecnie stosowanych sposobów zabezpieczania zimowisk nietoperzy z wytycznymi chiropterologicznymi, na podstawie których wykonano założenia projektowe i konkretne projekty kolejnych obiektów.

Zleceniodawcą zadania była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Merytorycznie nad zadaniem czuwała dr Joanna Furmankiewicz z firmy AVEN.

Galeria