Przeprowadziliśmy niwelację Bochni

Od sierpnia do października prowadziliśmy zadanie niwelacji sieci kopalnianej Kopalni Soli Bochnia. Zadanie podzielone było na 3 etapy:

  1. Inwentaryzacja osnowy,
  2. Odtworzenie utraconych punktów (stabilizacja w porozumieniu z Kopalnią oraz właścicielami posesji),
  3. Niwelacja sieci z interpretacją wyników.

Kilkadziesiąt kilometrów niwelacji ciągów w pagórkowatym terenie Bochni i Łapczycy realizowaliśmy w sierpniu, więc w okresie przyjemnego schyłku lata. Większość umowy wykonano zatem w sierpniu, jednak ustalenia dotyczące stabilizacji części nowych znaków zakończono dopiero w październiku.

Galeria