Ratusz Starej Częstochowy

Firma AMC w 2020 zrealizowała prace zabezpieczające i konserwatorskie dla fragmentów fundamentów zachodniej części budynku Ratusza Starej Częstochowy.

Ratusz Starej Częstochowy (która połączyła się na początku XIX wieku z Nową Częstochową tworząc podstawy dzisiejszej Częstochowy) jest pozostałościami archeologicznymi Rynku Starej Częstochowy. Historia Ratusza sięga średniowiecza, został zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego. Według podań kończył on Szlak Orlich Gniazd, który rozpoczyna się w Krakowie. Został on stworzony przez króla Kazimierza III Wielkiego, który doprowadził do stworzenia systemu obronnego zabezpieczającego granice, ważniejsze szlaki handlowe i zaludnione obszary Małopolski.

W ramach zabezpieczenia i konserwacji obiektu firma wykonała:

  • przemurowanie murów szczytowych i odtworzenie sklepień kamiennych łukowych,
  • kotwienie poprzeczne i wzdłużne,
  • piaskowanie i spoinowanie murów,
  • montaż konstrukcji i siatek stalowych - ekranów i barier.

Galeria