rekultywacja dawnej Koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej

Firma AMC ZRGiW jako podwykonawca w okresie od sierpnia 2019 roku do października 2020 roku brała udział w zadaniu Rekultywacji i remediacji terenów dawnej koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. kard. Prymasa Hlonda Augusta. Zakład funkcjonował od 1903 roku w formie od jednej do trzech baterii pieców koksowniczych. Z powodu zmian technologicznych oraz szkód górniczych powodowanych eksploatacją na terenach Rudy Śląskiej i Bytomia został zamknięty w 1976 roku, a w 1986 roku został wpisany do Rejestru Zabytków jako cenne dziedzictwo kulturowe. Koksownia stanowi jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu w kraju.

Inwestycja miała na celu stworzenie okolicznym mieszkańcom przestrzeni wypoczynkowej i rewaloryzację skażonych terenów. Konieczne było usunięcie z gruntu szkodliwych substancji, rekultywacja i zabezpieczenie istniejących budynków oraz zabudowa nowych elementów: alejek, parkingów, tarasu widokowego i elementów małej architektury.

Zakres zadań AMC ZRGiW dotyczył obiektów :  

1. Budynek Wieży Węglowej :

 • Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
 • Prace konstrukcyjne–wzmocnienie konstrukcji stropów stalowym rusztem z profili HEB
 • Wykonanie nowego dachu ( konstrukcja i pokrycie)  
 • Naprawa i wzmocnienie uszkodzonych elementów żelbetowych wewnątrz budynku
 • Prace konserwatorskie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków związane z odrestaurowaniem  elewacji wraz z niezbędnymi przemurowaniami
 • Dostawa i montaż ślusarki stalowej ( drzwi i okna )

2. Bateria Pieców  :

 • Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
 • Prace wzmacniające i zabezpieczająca uszkodzoną konstrukcję obiektu ( kotwienie, iniekcje, prace żelbetowe )
 • Prace murowe z nowej oraz z  istniejącej cegły zabytkowej wraz z koniecznymi uzupełnieniami
 • Prace konserwatorskie związane z odrestaurowaniem  elewacji wraz z niezbędnymi przemurowaniami
 • Dostawa i montaż ślusarki stalowej ( drzwi i okna )
 • Wykonanie żelbetowej płyty na górze Baterii Pieców

3. Zbiornik na smołę  :

 • Wyczyszczenie powierzchni ceglanej ścian od strony zewnętrznej i wewnętrznej
 • Prace naprawcze związane z odrestaurowaniem  elewacji wraz z niezbędnymi przemurowaniami
 • Wykonanie nowego zadaszenia stalowego
 • Dostawa i montaż ślusarki stalowej ( drzwi i okna )
 • inwentaryzacja architektoniczna i powykonawcza obiektów metodą skaningu laserowego 3D

Obiekt jest ogólnodostępny, można odwiedzić go tutaj.

Galeria