Remont zabytkowej studni - Zawada k. Olkusza

Firma ZRGIW AMC wykonała remont obmurza zabytkowej studni w miejscowości Zawada koło Olkusza oraz zabudowę zabezpieczenia stanowiska nietoperzy w 2015 roku.

Zakres techniczny:

  1. Wycinka drzew do wysokości 1,5m nad powierzchnię gruntu: cięcie drzewa na odcinki 1m, sągowanie odcinków i porządkowanie gałęzi.
  2.  Zabudowa rusztowań, wsporników, pomostów opuszczanych i siatkowanie krawędzi studni. 
  3. Usunięcie luźnych skał z ociosów studni
  4. Zabudowa żelbetowego wieńca podstawowego kotwionego do ociosów oraz wsparciu zastrzałami na głębokości -1m p.p.t.
  5. Odbudowa cembrowiny kamiennej wraz z wypełnieniem pustki za cembrowiną wapienną materiałem zasypowym scalonym zaczynem cementowym od głębokości -1 do 0,0m p.p.t.
  6. Usunięcie pozostałej części pni oraz korzeni ściętych drzew.
  7. Zabudowa żelbetowego wieńca podstawowego na poziomie powierzchni terenu.    
  8. Wykonanie konstrukcji kamienno-stalowej posadowionej na ww. wieńcu kamiennym gzymsu okalającego wlot studni do wysokości 0,2m ponad p.t.
  9.  Zabudowa na ww. balustradzie stalowej kraty zamykającej wlot do studni /krata stalowa o parametrach spełniających wymagania hiropterologiczne z włazem na zawiasach zamykanym od wnętrza studni/

Galeria