Remont zamku Dolnego i Wysokiego w Olsztynie k. Częstochowy

Od 2018 do końca 2023 roku nasza firma prowadziła prace rekonstrukcyjne w obszarze Zamku Dolnego i Wysokiego. Obszar robót obejmował Basztę Studzienną oraz pomieszczenia usytuowanej pod basztą Dolnej Jaskini Zamkowej. Odkopano również studnię i zrekonstruowano koło wodne. Wewnątrz Baszty zabudowano klatkę schodową i 3 kondygnacje użytkowe z wystawami. Wokół Baszty Studziennej zrealizowano podjazdy i schody dla turystów i osób z niepełnospranościami oraz odsłonięto zabudowania bramne.

Zakres prac:

1. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla zakresu ujętego w PFU w raz z dokonaniem wymaganych uzgodnień i uzyskaniem pozwolenia na budowę
2. Usunięcie urobku ze studni, rozbiórka zniszczonych i rozluźnionych fragmentów murów zewnętrznych i wewnętrznych, usunięcie materiału ilastego, mycie murów, czyszczenie fug
3. Odtworzenie wszystkich portali, murów, zabytkowych gniazd ociosowych, stropów, hydrofobizacja powierzchni murów.
4. Zabudowa pomostów, klatki schodowej, stropów wewnątrz Baszty Studziennej.
5. Zabudowa pomostów o konstrukcji stalowej i ciągów pieszych z krat Vema oraz stabilizacja i budowa ścieżek pieszych - dostęp osób niepełnosprawnych.
6. Stworzenie zaplecza socjalno-sanitarnego.
7. Naprawa i uszczelnienie konstrukcji dachowych Baszty Studziennej i pomieszczenia gospodarczego Zamku - w systemie dachu zielonego.
8. Odtworzenie i scelenie pozostałości muru nad pomieszczeniem zamku obok Baszty Studziennej.
9. Remont Wieży Zamku Górnego oraz murów u jego podstawy.
10. Zabudowa przyłączy elektrycznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
11. Udrożnienie i zabezpieczenie korytarzy Jaskini Zamkowej Dolnej.
12. Prace konserwatorskie murów Budynków Bramnych.
13. Prace zabezpieczające fosę.
14. Rekonstrukcja koła wodnego - system zasilania w wodę.
15. Odtworzenie budynków bramnych - stabilizacja bloków skalnych podwalinowych dwu murów budynków bramnych oraz konstrukcja osłonowa reliktów pieca i zabytkowych tynków ściennych,  usunięcie nasypów z odnogi jaskini Zamkowej Dolnej 

Zleceniodawcą rekonstrukcji była Wspólnota Gruntowa w Olsztynie, która zarządza zamkiem. 30 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie zrekonstruowanej części zamku. Relacja z galerią zdjęć dostępna jest w linku.

Zamek w Olsztynie koło Częstochowy to trzeci co do wielkości zamek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Został zbudowany najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII wieku i był rozbudowywany do XVI wieku. Więcej historii zamku w linku.

 

Galeria