Rezerwat Moczydło i Chelosiowa Jama - ścieżki dydaktyczne

Województwo Świętokrzyskie obfituje w ciekawe formy geologiczne i związane z nimi ślady dawnego oraz współczesnego górnictwa. Od początku 2020 roku do maja 2021 roku nasza firma realizowała w formule zaprojektuj i wybuduj ścieżki dydaktyczne wraz z infrastrukturą, budowlami i małą architekturą w Rezerwatach przyrody nieożywionej Moczydło i Chelosiowa Jama (Jaworznia, gmina Piekoszów k. Kielc).

W Rezerwacie przyrody nieożywionej Moczydło utworzonym w 1995 roku w miejscowości Jaworznia zachowały się ślady górnictwa sięgające średniowiecza. Na podkładzie LiDAR (skaning lotniczy) doskonale widać zatarte ślady po eksploatacji występujących tu rud ołowiu (galeny) w formie wieloszybikowej oraz szparowej (zob. mapa rezerwatu). Na terenie Rezerwatu Moczydło powstała oznaczona i utwardzona ścieżka dydaktyczna z tablicami informacyjnymi. Przy wejściu do rezerwatu, obok Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni, powstał parking, ścieżka dydaktyczna skierowana do dzieci wraz z małą architekturą, toalety i amfiteatr.

W trakcie prac ziemnych, 8 grudnia 2020 roku, odkryliśmy nieznaną wcześniej jaskinię, pisaliśmy o tym tutaj.

Rezerwat przyrody nieożywionej Chelosiowa Jama został utworzony w 1997 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych unikatowego zespołu form krasowych podziemnych i powierzchniowych z różnych okresów geologicznych. Na terenie muraw kserotermicznych utrzymujących się w górnych partiach rezerwatu wybudowaliśmy ścieżkę dydaktyczną oraz towarzyszące jej wiaty, punkt widokowy z lunetą i zainstalowaliśmy tablice informacyjne. Dzięki nim turyści mają szanse poznać niedostępne w normalnym trybie Jaskinie: Chelosiowa Jama (najdłuższa poza Tatrami jaskinia w Polsce - 3760m) i Pajęcza. Z punktu widokowego można w bezpieczny sposób podziwiać nieczynny kamieniołom wapienia.

Zakres wykonanych prac:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej w branżach: budowlanej, architektonicznej, drogowej, elektrycznej i sanitarnej,
  • budowa dróg i ścieżek - łącznie 1,4km,
  • budowa amfiteatru (mur oporowy, konstrukcja żelbetowa, słupy nośne, konstrukcja stalowa oraz poszycie dachowe) z uwzględnieniem dostepu dla niepełnosprawnych ruchowo,
  • montaż małej architektury, altan, przyrządów edukacyjnych i tablic informacyjnych, tablicy multimedialnej,
  • opracowanie wsadu edukacyjno informacyjnego dla tablic klasycznych i multimedialnych, 
  • budowa punktu widokowego na koronie kamieniołomu wapienia w Rezerwacie Chelosiowa Jama wraz z zabudową lunety stacjonarnej,
  • budowa zabezpieczeń i oznakowań tras dydaktycznych,
  • wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
  • wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa sanitariatów z wyposażeniem,
  • zagospodarowanie terenu zielonego, trawniki,

Galeria