Skanowanie hal BELMEB, Izdebnik

W czerwcu nasza firma wykonała skanowanie laserowe hal produkcyjno-magazynowych z funkcją handlowo-biurową firmy BELMEB w Izdebniku. Inwentaryzacja miała na celu wykonanie precyzyjnych ortofotoplanów, przekrojów i rzutów hal i ich otoczenia w celu stworzenia projektu modernizacji elewacji i przylegającej przestrzeni w nowoczesnym i atrakcyjnym stylu. Za projekt odpowiada pracownia projektowo-architektoniczna ZERO32 ARCHITEKCI.

Hale zostały zeskanowane jako osobne obiekty w układzie lokalnym, z dokładnością wyznaczenia pojedynczego punktu w chmurze punktów na poziomie max 2mm. 

Opracowany dla hal projekt można zobaczyć tutaj:

 

Galeria