Skanowanie laserowe i modelowanie obiektów przemysłowych

2022 rok w naszej firmie to dynamiczny rozwój projektów związanych ze skanowaniem laserowym i modelowaniem obiektów przemysłowych, a szczególnie obiektów rurowych. Ze względu na umowy nie mamy możliwości podać konkretnych nazw zakładów produkcyjnych, jednak są to wiodące podmioty w Polsce. Posiadamy więc doświadczenie w skanowaniu rafinerii, zakładów chemicznych, kopalń, cementowni i koksowni.

Skanowanie laserowe rur, a następnie ich modelowanie, wymaga dużej precyzji i czasu na ich wykonanie. Efektem takich działań jest uzyskanie chmury punktów i modelu umożliwiające precyzyjne wykonanie układów rurowych lub pokrewnych instalacji i wpasowanie ich w istniejące układy rur. Jest to aktualny trend w działalności renowacyjnej i restrukturyzacyjnej zakładów przemysłowych.

Sam proces pomiarowy poprzedza proces konsultacji i ustalenia wszystkich szczegółów potrzebnych projektantom do wykonania zlecenia. Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.

Galeria