Skanowanie laserowe, Kuźnice

Firma AMC wykonała skanowanie laserowe w rejonie siedziby Tatrzańskiego Parku Narodowego pod kątem analizy zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

05.2017

Galeria