Weryfikacja stabilności gruntu pod Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Jaworzynka”

Centrum Wypoczynkowo-Szkolenioe „Jaworzynka” to urocze miejsce położone nieopodal trójstyku Polsko-Czesko-Słowackiego. Hotel oferuje noclegi i restaurację oraz dostęp do sal gimnastycznych, stąd często gości obozy sportowe. Posiada również ogromny teren zielony położony poniżej zabudowań. Sam hotel stoi na skarpie, która podmywana spuszczaną pod nią wodą deszczową z ulicy zaczęła wykazywać niebezpieczne symptomy osuwania. By zweryfikować tę tezę założono sieć punktów geodezyjnych, mierzonych w okresach kwartalnych precyzyjnymi metodami geodezyjnymi.

Zakres prac:

  • Przeprowadzono wywiad geologiczno-geotechniczny w zakresie badania danych źródłowych oraz wizji lokalnych;
  • stabilizacja punktów geodezyjnych dla pomiaru stateczności terenu skarpy i boiska u podstawy skarpy;
  • pomiary 4 serii (kwartalne) sieci punktów geodezyjnych - niwelacja precyzyjna, sieć kątowo-liniowa;
  • skanowanie naziemne skarp – tereny stromych skarp, jako uzupełnienie danych LiDAR;
  • wyznaczenie zewnętrznych granic działek od strony południowej, wschodniej i północno-wschodniej bez klauzuli prawnej;
  • wykonanie Mapy Do Celów Projektowych.

Jeżeli Twój obiekt znajduje się w zagrożeniu z dowolnych geotechnicznych przyczyn, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy bezpłatną konsultację.

Galeria