Wielobranżowy remont Smoczej Jamy

Smocza Jama to najbardziej rozpoznawalna i najchętniej odwiedzana jaskinia w Polsce. Jest scenografią jednej z najstarszych i najbardziej znanych legend o Smoku Wawelskim i szewczyku Dratewce. Po wielu latach przyszedł czas na wymianę instalacji i zabezpieczenie Jaskini tak, by jej zwiedzanie na długie lata znowu stało się bezpieczne.

Prace w Smoczej Jamie poprzedziły prace projektowe. W 2020 roku Firma AMC ZRGiW zrealizowała pełen zakres projektu w branżach: architektonicznej, budowlanej, górniczej, konserwatorskiej i elektrycznej. Do końca kwietnia 2021 roku, czyli normalnego okresu zimowego zamknięcia Jaskini, w 3-zmianowym trybie pracy realizowaliśmy wielobranżowy remont Smoczej Jamy, w którego zakres wchodziły:
- wymiana wszystkich instalacji i oświetlenia,
- wymiana oraz instalacja kamer CCTV, przycisków antynapadowych i telefonów,
- wymiana krat, drzwi i barierek,
- wymiana schodów i brukowanie podstawowej trasy,
- renowacja murów i schodów,
- kotwienie (łącznie ponad 1500m! kotew szkłoepoksydowych oraz stalowych) i siatkowanie stropów i ścian,
- wymiana lub zastąpienie elementów podporowych stropu,
- zaprojektowanie i instalacja nowoczesnego systemu monitoringu geotechnicznego - alarmowego systemu na wypadek ponadnormatywnych ruchów górotworu.

Dzięki remontowi Smocza Jama wygląda bardziej estetycznie oraz jest bezpieczniejsza. Usunięte zostały wszystkie stare kable i oświetlenie. Nowoczesne instalacje spełniają wszystkie standardy oraz są bardziej dyskretne. Część lampek została ukryta w nowych barierkach. Stare elementy podporowe zostały zlikwidowane, a nowo zabudowane kotwy w stropie i w ścianach zamaskowane.

W Jaskini zamontowaliśmy pierwszy w Polsce system alarmowy automatycznego monitoringu deformacji w strefach najbardziej narażonych na przeciążenia górotworu - wyzwolony alarm da w czasie rzeczywistym informacje Straży Wzgórza Wawelskiego, która przeprowadzi ewakuację. Ponadto przez najbliższe 12 lat będziemy dbali o bezpieczeństwo trasy turystycznej poprzez wykonywanie dwa razy w roku przeglądów technicznych oraz geodezyjnych obserwacji deformacji

Galeria