Wykonanie trasy turystycznej na Zamku w Smoleniu koło Pilicy

ZRGiW AMC wykonał zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celów turystycznych (wykonanie infrastruktury parku tematycznego historyczno -architektoniczno - przyrodniczego) oraz zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim, wschodnim wraz z infrastruktura turystyczną - etap IIC.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie ścieżki wokół ruin zamku,
- wykonanie trzech wejść na zamek,
- montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne),
- wykonanie parkingu,
- wykonanie WC,
- nadmurowanie korony muru z kamienia wapiennego,
- odtworzenie lica ściany w partiach zniszczonych,
- odtworzenie fragmentów muru z kamienia wapiennego,
- oczyszczenie terenu podzamcza wschodniego i zachodniego z roślinności,
- prace ziemne pod ścisłym nadzorem archeologicznym.

Galeria