Zalew Zakrzówek, Kraków - zabezpieczenie skarp

W drugiej połowie 2019 i początkiem 2020 roku AMC ZRGiW realizowało projekt oczyszczenia i zabezpieczenia skarp i ścian skalnych małego basenu Zalewu Zakrzówek w Krakowie. W pierwszej fazie robót pracownicy AMC oczyścili ściany z luźnych bloków skalnych. W kolejnym etapie wspólnie z firmą Soley osadzono kilkaset kotew mocujących siatkę ochronną na skarpach i ścianach skalnych dawnego kamieniołomu. W wyniku przeprowadzonych prac zabezpieczono łącznie ponad 9300 metrów kwadratowych skarp, co zapewni bezpieczeństwo użytkownikom planowanej w przyszłości trasy turystycznej i kąpieliska.

Zakres prac ZRGIW AMC:

  • usunięcie luźnych bloków skalnych,
  • kotwienie,
  • montaż siatek ochronnych,
  • porządkowanie terenu i sprzątanie śmieci,
  • pomiary geodezyjne i naloty fotogrametryczne.

Galeria